ŠD ZADVOR je ob 35-letnici društva izdalo bilten s katerim je popisalo pot od začetka do skoraj današnjih dni. Ne povemo, da bo naslednje leto že potrebno govoriti o 40-letnici. V biltenu se nahaja precej spominov, povednih fotografij in vtisov tistih, ki so prispevali k temu, da društvo danes lahko omeni kako se v njegovem