O SEZNANJENOSTI Z UKREPI ZA PREPREČEVANJE KORONA VIRUSA

S podpisom obrazca ČLANSTVO V ŠPORTNEM DRUŠTVU ZADVOR – sezona 2020/2021, glede seznanjenosti z ukrepi za preprečevanje korona virusa,

izjavljam, da sem seznanjen z vsemi ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa, ki veljajo v Sloveniji – spletne povezave do vladnih ukrepov in do priporočil NIJZ so objavljene na društveni spletni strani ter z vsemi COVID-19 protokoli, ki jih predpisuje organizator Športno društvo Zadvor glede posameznih vadb in jih obiskovalec posamezne vadbe prejme na vadbi ali preko društvenega elektronskega obveščanja.

Add a Comment