Zdravo društvo

Športna unija Slovenije je v jeseni leta 2007 vključila v projekt ZDRAVO DRUŠTVO tudi Športno društvo Zadvor.
Znak kakovosti Športne unije Slovenije in njene članice razvijajo znak kakovosti ZDRAVO DRUŠTVO, ki označuje kakovostno in zdravju prijazno športne vadbe to pomeni, da društvo izpolnjuje kriterije, ki so določeni, da društvo prejme naziv ZDRAVO DRUŠTVO.
Izvršni odbor ŠD Zavor se je odločil, da bodo v začetku v projektu ZDRAVO DRUŠTVU sodelovale športne panoge: rekreacija ženske, pilates in aerobika, kasneje se bodo vključile tudi ostale športne panoge.


Člani športnih panog, ki so vključeni v projekt in tudi ostali, ki bodo to želeli bodo prejeli brošuro MOJ DNEVNIK ZDRAVJA, ta vam bo lahko v pomoč pri rednem spremljanju nekaterih kazalnikov vašega zdravja, na katere lahko vplivate tudi s pravilnim prehranjevanjem in vsakodnevnim vsaj polurnim ukvarjanjem z izbranimi športnim dejavnostmi.


MOJ DNEVNIK ZDRAVJA vsebuje poglavja:

 • zdrav življenski slog,
 • pomembna pravila zdravju prijazne vadbe,
 • dnevni meritve holesterola, trigliceridov in sladkorja v krvi,
 • dnevni meritve krvnega tlaka,
 • dnevnik izidov testiranja telesne zmogljivosti,
 • pot do zmanjšanja telesne teže,
 • dnevnik telesne teže,
 • zdrava in uravnotežena prehrana,
 • dvanajst korakov do zdravega prehranjevanja,
 • dejavniki tveganja za srčno – žilne bolezni: alkohol, debelost in stres,
 • dnevnik športne vadbe in zdrave prehrane.


Prispevki so podani sistematično, za boljšo preglednost so v pomoč številne preglednice, razpredelnice in referenčne vrednosti. Dnevnik je zanimiv za vse, ki se spopadajo z kroničnimi nenalezljivimi boleznimi.
Športno društvo Zadvor v svoje programe rekreacije: aerobika, pilates, rekreacija ženske, družinska rekreacija, košarka, badminton, namizni tenis, vadba starejši, joga, kolesarjenje, veslanje, športno plezanje in smučarski teki, vključuje v prihodnost usmerjeno krepitev in ohranjanje zdravja. Strokovno organizirane športne aktivnosti so lahko primerne za izpolnjevanje zahtev po kakovosti tudi z vidika celostne krepitve zdravja, ker omogočajo dolgoročne pozitivne učinke na zdravje udeleženca.
Zdravju koristne vadbene ponudbe znotraj organiziranega športa sledijo zastavljenim ciljem in temeljijo na sodobnem razumevanju krepitve zdravja. Načrtovati vsebino in organizacijsko strukturo programov in na koncu zbrati in ovrednotiti pričakovane rezultate in jih oblikovati v poročila je naloga vodje projekta in koordinatorja Zdravega društva.
Aktivnosti v športnem društvu Zadvor, Urnik Vadbe in Prireditve v letu določa kraj dogajanja, datum in čas in vodjo športne panoge.