KOLESARJENJE 2024 = 4 AKCIJE ZA CELOLETNO & CELOSTNO KOLESARJENJE

Športno društvo Zadvor PONOVNO organizira 4 KOLESARSKE PROJEKTE, ki vračajo veselje do rekreacije, krepijo kondicijo in nasploh poksrbijo za zdravo vzdušje:

Poleg akcije  S KOLESOM PO VRHOVIH OKROG LJUBLJANE organizira še kolesarske akcije:

  • Na kolesu okrog Ljubljane (ravninsko z enim vrhom),
  • Barjanska pot in
  • Vzponi na Orle.

S kolesom po vrhovih okrog Ljubljane je akcija, ki jo organiziramo že šesto leto in je nadaljevanje akcije Po klančku gor po klančku dol. Seznam vrhov smo spremenili tako, da je sedaj na voljo 14 vrhov, le 10 jih je potrebno osvojiti za priznan en krog. Vodilo pri izbiri vrhov je bilo: (ne)pretežki vzponi, da jih lahko opravi čim več kolesarjev (in to s kolesom od doma). Kdor največkrat osvoji vsaj deset različnih vrhov, je zmagovalec. Pot lahko prevozite v več etapah, pomembno je le, da pridobite žige z desetih različnih vrhov, zraven pa mora biti tudi datum in podpis tistega, ki vam je žig dal ( če je točka zaprta, se slikajte in sami vpišite datum ). Tako izpolnjen kartonček boste lahko oddali v Brunarici Zadvor ali ga dostavili na naslov ŠD ZADVOR.

Na kolesu okrog Ljubljane je pretekli projekt Oddelka za šport na MOL, dodali smo ji le en vrh in to: Orle. Poteka pa res okrog Ljubljane, saj moramo  žige pridobiti na Igu, v Podpeči, V Podsmreki, v Tacnu, v Dolskem, Zadvoru in na Orlah. Za uspešno opravljeno nalogo = to so opravljeni najmanj trije krogi, prejemete priznanje.

Barjanski krog obsega tri kontrolne točke in sicer v Ljubljani, na Igu in v Podpeči. Dolga je 42 km, za pridobitev priznanja je potrebno nalogo opraviti najmanj 10x.

Vzponi na Orle poteka vzporedno z akcijo Gostilnico Orle, dodatek je v tem, da boste na koncu najbolj aktivni dobili priznanje tudi od ŠD Zadvor.

Projekti potekajo od začetka marca do konca novembra.  

Včlanitev v KOLESARSKO SEKCIJO  ŠD Zadvor znaša 15 eurov. Konec sezone na zaključni prireditvi podelimo priznanja najbolj aktivnim kolesarjem za vsako akcijo posebej , vsak udeleženec  pa bo dobil tudi malo darilce ŠD Zadvor.

Prosimo,  da v prijavnici rubriko »obveščanje e-naslov« izpišite natančno. Podatke bomo uporabili samo za svojo interno uporabo, za obveščanje  in v statistične namene, skladno z direktivo o varnosti osebnih podatkov.

 Plačilo članarine in pridobitev kartončkov  OD 6. 3. 2023 DALJE  dalje v Brunarici Zadvor , Cesta 13. julija 68.

Akcija bo trajala od 6 . marca do 5. novembra 2023.

 Še OPOZORILA :

KOLESARITE NA LASTNO ODGOVORNOST! . Za morebitne nesreče, poškodbe in škodo do sebe in drugih, organizator in izvajalec ne odgovarja.

UPOŠTEVAJTE CESTNO PROMETNE PREDPISE!

NE KOLESARITE BREZ ČELAD6!

IMEJTE VEDNO IN REDNO SERVISIRANO KOLO!

 

 

 

Dodatne informacije dobite na tel.:    031/657 923 Marija Pavlič

Dan športa v ČS Sostro

Veliko kolesarskih užitkov  !!!