V ZNAMENJU KOLESARSTVA

Športno društvo Zadvor letos poleg akcije S KOLESOM PO VRHOVIH OKROG LJUBLJANE organizira še
kolesarske akcije, ki so jih doslej izvajali drugi organizatorji, pa so se odpovedali nadaljevanju. To so Na kolesu
okrog Ljubljane ( ravninsko z enim vrhom ) , Barjanska pot in Vzponi na Orle .
S kolesom po vrhovih okrog Ljubljane je akcija, ki jo organiziramo že peto leto in je nadaljevanje akcije Po
klančku gor po klančku dol. Seznam vrhov je enak kot lani , se pravi na voljo je 14 vrhov, le 10 jih je potrebno
osvojiti za priznan en krog. Vodilo pri izbiri vrhov je bilo ne pretežki vzponi, da jih lahko opravi čim več kolesarjev in
to s kolesom od doma . Kdor največkrat osvoji vsaj deset različnih vrhov, je zmagovalec. Pot okrog Ljubljane lahko
prevozite v več etapah, pomembno je le, da pridobite žige z desetih različnih vrhov , zraven pa mora biti tudi datum
in podpis tistega, ki vam je žig dal ( če je točka zaprta, se slikajte in sami vpišite datum ) . Tako izpolnjen kartonček
boste morali oddati tam, kjer ste kartonček dobili ali ga dostaviti na naslov ŠD ZADVOR.
Akcija Na kolesu okrog Ljubljane je bivša akcija Oddelka za šport na Molu, dodali smo ji le en vrh in to Orle.
Poteka pa res okrog Ljubljane, saj moramo žige pridobiti na Igu, v Podpeči, V Podsmreki, v Tacnu, v Dolskem,
Zadvoru in na Orlah. Za uspešno opravljeno nalogo, najmanj trije krogi, boste dobili ustrezno priznanje.
Akcija Barjanski krog obsega tri kontrolne točke in sicer v Ljubljani, na Igu in v Podpeči. Dolga je 42 km , za
pridobitev ustreznega priznanja pa je potrebno nalogo opraviti najmanj 10x.
Akcija Vzponi na Orle potekat vzporedno z njihovo lastno akcijo, dodatek je v tem, da boste na koncu najbolj
aktivni dobili priznanje tudi od ŠD Zadvor.
Začetek akcij je 11. marec 2022. Kontrolne kartončke lahko pridobite na kontrolni točki v Brunarici Zadvor Cesta
14. julija 68, od srede , 9. marca dalje. Včlanitev v KOLESARSKO SEKCIJO ŠD Zadvor je 15 eurov. V
novembru bomo imeli zaključno prireditev, kjer bomo podelili priznanja najbolj aktivnim kolesarjem za vsako akcijo
posebej , vsak udeleženec pa bo dobil tudi malo darilce ŠD Zadvor. Ob prijavi prosim, da izpolnite prijavnico z
vsemi podatki. Označite, v kateri akciji želite sodelovati . Zaradi prehoda na e-obveščanje e-naslov izpišite
natančno. Podatke bomo uporabili samo za svojo interno uporabo, za obveščanje vas in v statistične namene,
skladno z direktivo o varnosti osebnih podatkov.
Plačilo članarine in pridobitev kartončkov : 7. marca od 17.00 do 18.00 na sedežu društva, Cesta II. Grupe
odredov 43, od 9. marca 2022 dalje v Brunarici Zadvor , Cesta 13. julija 68 , . .
Akcija bo trajala od 11 . marca do 6. novembra 2022.
Še OPOZORILA :
KOLESARITE NA LASTNO ODGOVORNOST! . Za morebitne nesreče, poškodbe in škodo do sebe in drugih,
organizator in izvajalec ne odgovarja.
UPOŠTEVAJTE CESTNO PROMETNE PREDPISE!
NE KOLESARITE BREZ ČELADE!
IMEJTE VEDNO IN REDNO SERVISIRANO KOLO!


Dodatne informacije dobite na tel.: 031/657 923 Marija Pavlič