39. MOLNIŠKI TEK – SPLETNA PRIJAVA – 20.9.2020

prijava ali registracija

Splošni pogoji

Spletna prijava je veljavna z dnem plačila.
Potrjujem, da so podatki, ki sem jih zapisal na prijavnico resnični.
Izjavljam, da sem zdrav(-a), vsestransko pripravljen(-a) za tekmovanje in zdravniško pregledan(-a).
Upošteval(-a) bom vsa navodila organizatorja in tekmoval(-la) na lastno odgovornost.
Pristajam na tveganje v zvezi z udeležbo na tekmovanju in potrjujem, da zoper organizatorja ne bom vložil nobene zahteve ali tožbe zaradi kakršnekoli škode, ki bi jo utrpel v zvezi z udeležbo na tej prireditvi.
Soglašam, da bodo vsi podatki iz te prijavnice objavljeni v sredstvih obveščanja, ki lahko moje fotografije, filmske in video posnetke, intervjuje ipd., kar je v zvezi s prireditvijo objavijo, ne da bi od njih zahteval(-a) kakršnokoli povračilo.
Organizator bo osebne podatke udeleženca uporabljal in shranjeval skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/2004 do 94/2007).
Z udeležbo udeleženec dovoljuje, da organizator njegove navedene osebne podatke hrani in obdeluje v svojih zbirkah neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve udeleženca. Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z zakonom o varstvu potrošnikov (Ur.l. RS, št. 20/1998 do 126/2007).

COVID-19 IZJAVA

Izjavljam, da sem seznanjen z vsemi ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa, ki veljajo v Sloveniji in z vsemi COVID-19 protokoli, ki jih predpisuje organizator Športno društvo Zadvor.

Strinjam se, da lahko organizator moja podatke po potrebi posreduje pristojni državnim institucijam.

Izjavljam, da v zadnjih 7 dneh nisem imel povišane telesne temperature (višjo od 37,5 C), kašlja, nisem bil zasopel, nisem imel zamašenega nosu, vnetega grla, nisem izgubil vonja in nisem imel nenavadnih bolečin, nenavadnih glavobolov, diareje in pretirane utrujenosti.

Izjavljam tudi, da v zadnjih 20 dneh nisem imel tesnih stikov z osebo, ki ima/je imela katerega koli od

zgoraj navedenih simptomov in zato obstaja kakršen koli sum na okužbo s COVID-19.

S svojim podpisom potrjujem, da so vsi navedeni odgovori resnični