SKUPŠČINA BO 19.6.2020

Na osnovi 15. člena Statuta Športnega društva Zadvor (v nadaljevanju: društvo), predsednik društva sklicujem redno letno skupščino društva

VABILO

na 39. SKUPŠČINO ŠPORTNEGA DRUŠTVA ZADVOR,

ki bo v petek 19. junija 2020, ob 18. uri v Brunarici Zadvor, Cesta 13. julija 86, 1261 Ljubljana – Dobrunje.

 

DNEVNI RED:

 

1. Otvoritev in izvolitev delovnega predsedstva

2. Poročila o delu društva v letu 2019

3. Razprava o podanih poročilih

4. Poročilo blagajnika

5. Poročilo nadzornega odbora

6. Poročilo disciplinske komisije

7. Poročilo inventurne komisije

8. Volitve članov v izvršni odbor, nadzorni odbor in disciplinsko komisijo

9. Beseda gostov

10. Plan vadbe in prireditev v letu 2020

 

 

Športni pozdrav!