SKUPŠČINA ŠD ZADVOR bo v soboto 17. 3. 2018, ob 18.00

Na osnovi 15. člena Statuta Športnega društva Zadvor predsednik društva Primož Leban sklicujem redno letno skupščino Športnega društva Zadvor:

VABILO

na  SKUPŠČINO ŠPORTNEGA DRUŠTVA ZADVOR,

ki bo v soboto 17. marca 2018, ob 18. uri

v sejni sobi Zadružnega doma Zadvor, Cesta II. grupe odredov 43, 1261 Ljubljana

DNEVNI RED:

1. Otvoritev in izvolitev delovnega predsedstva

2. Poročila o delu društva v letu 2017

3. Poročilo blagajnika

4. Poročilo nadzornega odbora

5. Poročilo disciplinske komisije

6. Razprava o podanih poročilih

7. Beseda gostom

8. Volitve članov v izvršni odbor, nadzorni odbor in disciplinsko komisijo

9. Plan vadbe in prireditev v letu 2018

10. Družabno srečanje

Družabno srečanje bo namenjeno prijetnemu klepetu o realiziranih akcijah in vadbah ter o željah v prihodnosti. Skupščina je dogodek, ki bi moral biti blizu vsem članom, zato iskreno vabljeni na skupščino.

Športni pozdrav!

Primož Leban

Predsednik ŠD Zadvor