IZREDNA SKUPŠČINA ŠD ZADVOR – 3. 9. 2015

Na osnovi statuta Športnega društva Zadvor sklicujemo izredno

skupščino Športnega društva Zadvor

 

 

VABILO

NA IZREDNO SKUPŠČINO ŠPORTNEGA DRUŠTVA ZADVOR,

 

ki bo v četrtek 3. 9. 2015, ob 20. uri

v sejni sobi ČS Sostro v Zadružnem domu Zadvor, Cesta II. Grupe odredov 43, 1261 Ljubljana.

 

DNEVNI RED:

1.     Otvoritev  skupščine

2.     Ugotovitev sklepčnosti

3.     Sprejem statuta

4.     Nadomestne volitve – zamenjava ene članice IO

5.     Informacije o jesenskih aktivnostih

 

VABLJENI !

 

Športni pozdrav !

V imenu izvršnega odbora ŠPORTNEGA DRUŠTVA ZADVOR,

 

predsednica Marija Pavlič