VABILO – 34. SKUPŠČINA ŠPORTNEGA DRUŠTVA ZADVOR

Na osnovi statuta Športnega društva Zadvor sklicujemo redno letno

skupščino Športnega društva Zadvor

 

VABILO

na 34. SKUPŠČINO ŠPORTNEGA DRUŠTVA ZADVOR,

 

ki bo v petek 27. 3. 2015, ob 18. uri

v dvorani Zadružnega doma Zadvor, Cesta II. Grupa odredov 43, 1261 Ljubljana.

 

 

 

DNEVNI RED:

1.      Otvoritev in izvolitev delovnega predsedstva

2.      Poročila o aktivnostih v športnih panogah

3.      Poročilo blagajnika

4.      Poročilo nadzornega odbora

5.      Poročilo disciplinske komisije

6.      Poročilo inventurne komisije

7.      Poročilo predsednice društva

8.      Razgovor o podanih poročilih

9.      Beseda gostom

10.  Podelitev priznanj

11.  Volitve članov v izvršni odbor, nadzorni odbor in disciplinsko komisijo

12.  Plan vadbe in prireditev v letu 2015

13.  Predstavitev plesnih skupin

14.  Družabno srečanje

 

Družabno srečanje bo namenjeno prijetnemu klepetu o realiziranih akcijah in planih za prihodnost. Skupščina je dogodek, ki bi moral biti blizu vsem članom: preko druženja do načrtovanja skupne prihodnosti. Naj bo glavni motiv tokratnega dogodka iskanje osebne izpolnitve v skupnem dobrem.

 

VABLJENI !

 

Športni pozdrav !

V imenu izvršnega odbora ŠPORTNEGA DRUŠTVA ZADVOR,

 

predsednica Marija Pavlič