Vabilo na občni zbor !

Na osnovi STATUTA ŠPORTNEGA DRUŠTVA ZADVOR sklicujemo redno letno skupščino ŠPORTNEGA DRUŠTVA ZADVOR.

VABILJENI na 32. SKUPŠČINO ŠPORTNEGA DRUŠTVA ZADVOR, ki bo v soboto 23. marca 2013, ob 18 uri v dvorani Zadružnega doma Zadvor, Cesta II. grupe odredov 43, 1261 Ljubljana

DNEVNI RED:

Otvoritev in izvolitev delovnega predsedstva

Poročila o aktivnostih v športnih panogah

Poročilo blagajnika

Poročilo nadzornega odbora

Poročilo disciplinske komisije

Poročilo inventurne komisije

Poročilo predsednice društva

Razgovor o podanih poročilih

Beseda gostom

Podelitev priznanj

Volitve članov v izvršni odbor, nadzorni odbor in disciplinsko komisijo

Plan vadbe in prireditev leta 2013

Predstavitev naših plesnih skupin

Družabno srečanje

Cenjene članice in člane prosimo, da svojo udeležbo do 15. 3. 2013 sporočijo vodjem sekcij oziroma na info@sportnodrustvozadvor.si .

IZVRŠNI ODBOR ŠD ZADVOR

Predsednica Marija Pavlič