Spletna prijava Molniški tek

prijava ali registracija
Splošni pogoji

Spletna prijava je veljavna z dnem plačila.
Potrjujem, da so podatki, ki sem jih zapisal na prijavnico resnični.
Izjavljam, da sem zdrav(-a), vsestransko pripravljen(-a) za tekmovanje in zdravniško pregledan(-a).
Upošteval(-a) bom vsa navodila organizatorja in tekmoval(-la) na lastno odgovornost.
Pristajam na tveganje v zvezi z udeležbo na tekmovanju in potrjujem, da zoper organizatorja ne bom vložil nobene zahteve ali tožbe zaradi kakršnekoli škode, ki bi jo utrpel v zvezi z udeležbo na tej prireditvi.
Soglašam, da bodo vsi podatki iz te prijavnice objavljeni v sredstvih obveščanja, ki lahko moje fotografije, filmske in video posnetke, intervjuje ipd., kar je v zvezi s prireditvijo objavijo, ne da bi od njih zahteval(-a) kakršnokoli povračilo.
Organizator bo osebne podatke udeleženca uporabljal in shranjeval skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/2004 do 94/2007).
Z udeležbo udeleženec dovoljuje, da organizator njegove navedene osebne podatke hrani in obdeluje v svojih zbirkah neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve udeleženca. Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z zakonom o varstvu potrošnikov (Ur.l. RS, št. 20/1998 do 126/2007).