S kolesom po vrhovih okrog Ljubljane – 2018

Športno društvo Zadvor že drugo leto zapored organizira kolesarsko akcijo S KOLESOM PO VRHOVIH OKROG LJUBLJANE.Seznam vrhov je enak lanskemu ter na željo udeležencev povečan za štiri vrhove. Vodilo pri izbiri vrhov je bilo ne pretežki vzponi, da jih lahko opravi čim več kolesarjev in to s kolesom od doma.Kdor največkrat osvoji vsaj deset različnih vrhov, je zmagovalec.Pot okrog Ljubljane lahko prevozite v več etapah, pomembno je le, da pridobite žige z desetih različnih vrhov, zraven pa mora biti tudi datum in podpis tistega, ki vam je žig dal.Tako izpolnjen kartonček boste morali oddati tam, kjer ste kartonček dobili ali ga dostaviti na naslov ŠD ZADVOR.Začetek akcije je 7. marec 2018. Kontrolne kartončke lahko kupite na kontrolni točki v Brunarici ZADVOR od srede, 7. marca dalje, včlanitev v kolesarsko akcijo ŠD Zadvor je 15 eurov.V novembru bo zaključna prireditev, kjer bomo podelili priznanja najbolj aktivnim kolesarjem, vsakemu udeležencu  pa malo darilce ŠD Zadvor. Ob prijavi prosimo, da izpolnite prijavnico z vsemi podatki. Zaradi prehoda na e-obveščanje, prosim za natančen in čitljiv izpis e-naslova. Podatke bomo uporabili samo za svojo interno uporabo.Nakup kartončka: od 7. 3. 2018 dalje v Brunarici Zadvor, Cesta II. grupe odredov 86, tel. 01/542 02 33 in na uradnih urah ŠD ZADVOR  (prvi ponedeljek v mesecu od 17.00 do 18.00).Akcija traja od 7. marca do 31. oktobra 2018.Posameznik v akciji S KOLESOM PO VRHOVIH OKROG LJUBLJANE sodeluje na lastno odgovornost in v skladu s cestno – prometnimi predpisi. Organizatorji ne odgovarjajo za morebitno povzročeno škodo na materialih in/ali ljudeh. S strinjanjem sodelovanja na lastno odgovornost v prijavnici udeleženec potrdi, da je seznanjen s pogoji udeležbe, ki so objavljeni na www.sportnodrustvozadvor.si in na kartončku. S prijavo udeleženec potrjuje, da pristaja na tveganja v zvezi z udeležbo, zato do organizatorja ne bo uveljavljal kakršnih koli odškodninskih zahtevkov. Udeleženec soglaša, da lahko organizatorji prireditve objavijo njegove podatke, fotografije, posnetke in izjave v sredstvih javnega obveščanja, ne da bi od njih zahteval kakršno koli povračilo.UPOŠTEVAJTE CESTNO PROMETNE PREDPISE! – NE KOLESARITE BREZ ČELADE! – IMEJTE VEDNO IN REDNO SERVISIRANO KOLO!S kartončkom pridobljene ugodnosti:  v Brunarici Zadvor vedno, ko pokažete kartonček -10 % popusta na eno pijačo.Servis Čerin vam bo s tem kartončkom nudil 10 % popusta na servisiranje kolesa – popusti se med sabo izključujejo!Dodatne informacije:Andreja Svetek 041/349 318 & Marija Pavlič  – 031/657 923Veliko kolesarskih užitkov  !!!