VABILO NA 36. OBČNI ZBOR

Na osnovi statuta Športnega društva Zadvor sklicujemo redno letno

skupščino Športnega društva Zadvor

 

 

VABILO

na 36. SKUPŠČINO ŠPORTNEGA DRUŠTVA ZADVOR,

 

ki bo v soboto 18. marca 2017, ob 18. uri

v sejni sobi Zadružnega doma Zadvor, Cesta II. Grupa odredov 43, 1261 Ljubljana

 

DNEVNI RED:

1.      Otvoritev in izvolitev delovnega predsedstva

2.      Poročila o delu društva v letu 2016

3.      Poročilo blagajnika

4.      Poročilo nadzornega odbora

5.       Poročilo disciplinske komisije

6.      Razprava o podanih poročilih

7.      Beseda gostom

8.      Volitve članov v izvršni odbor, nadzorni odbor in disciplinsko komisijo

9.      Plan vadbe in prireditev v letu 2017

10.  Družabno srečanje

 

Družabno srečanje bo namenjeno prijetnemu klepetu o realiziranih akcijah in vadbah ter o željah v prihodnosti. Skupščina je dogodek, ki bi moral biti blizu vsem članom, zato iskreno vabljeni na skupščino.

 

 

Športni pozdrav!

 

V imenu izvršnega odbora ŠD Zadvor, predsednica Marija Pavlič